Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 Dokument bez tytułu
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

terraexim

agrotechnik

larwicyd

cenyrolnicze

 zuromin


polnet

W UE na giełdach znowu zniżkowo

Pomimo ogromnej globalnej podaży zbóż w sezonie 2014/15 ich notowania w ostatnim okresie umacniają się. Pod koniec bieżącego tygodnia notowania pszenicy w najbliższym kontrakcie na Euronext (Matif) umocniły się ponownie o 1% dochodząc do 172 EUR/tonę. Ceny kukurydzy pozostały bez większych zmian i w kontrakcie listopadowym były o 0,2% poniżej poziomu z końca zeszłego tygodnia – 145,5 EUR/tonę. Obecne kształtowanie się cen na unijnym rynku może być spowodowane przez kilka czynników, w tym przez:

- tendencje cenowe na amerykańskich giełdach,

- doniesienia o niesprzyjających warunkach pogodowych w kilku obszarach globu mogących mieć wpływ na uprawy zbożowe,

- działania funduszy (wykup krótkich pozycji),

- oraz dobre rezultaty unijnego eksportu, wspieranego przez deprecjację euro.

Utrzymywało się wysokie tempo unijnego eksportu pszenicy. Jednym z czynników wspierających wywóz było osłabienie euro. W tym tygodniu KE wydała licencje eksportowe dla 729 mln ton pszenicy miękkiej podwyższając ilość wyeksportowaną od początku bieżącego sezonu do 9,8 mln ton wobec 9 mln ton w analogicznym okresie sezon wcześniej. Odnotowano wzmożoną aktywność w portach północnej Europy – Hamburgu i portów Morza Bałtyckiego. Także francuska pszenica sprzedaje się w ostatnim czasie bardzo dobrze wygrywając w przetargach na dostawy do Egiptu i Algierii. W tym tygodniu napłynęło kilka doniesień o niekorzystnych warunkach pogodowych w niektórych krajach. Na pierwszy plan wysuwa się obecnie sytuacja w Rosji. W niektórych obszarach kraju zimna pogoda – z epizodami mrozu – przyspieszyła wejście pszenicy ozimej w okres zimowego uśpienia. Według IKAR, może to przyczynić się do pogorszenia przyszłorocznych zbiorów pszenicy – do ok. 46,5 mln ton. Kolejną niepokojącą wiadomością jest susza w południowej Australii. Według Rabobanku, będzie konieczna ok. 5% rewizja dotychczasowych prognoz tegorocznej produkcji pszenicy - do 23 mln ton. W dalszym ciągu jednak taki wynik należy uznać za stosunkowo dobry (na zbliżonym poziomie do zbiorów w sezonie 2012/13). Nie najlepsze warunki dla upraw pszenicy są także w Brazylii. Somar podkreśla, że ostatnie opady deszczu będą co prawda korzystne dla upraw soi i kukurydzy, jednak mogą mieć negatywny wpływ na jakość ziarna pszenicy. Za Oceanem odnotowano jeszcze wyraźniejsze zwyżki notowań niż w UE. Kukurydza w kontrakcie grudniowym na CBoT podrożała przez tydzień o 4% do 147,2 USD/tonę, a pszenica o 1,8% do 196,9 USD/tonę. Do ostatnich wzrostów notowań zbóż na amerykańskim rynku mogły przyczyniać się wzrosty cen śruty sojowej - do poziomu najwyższego od siedmiu tygodni. Było to spowodowane wzmożonym popytem eksportowym i problemami logistycznymi na obszarze USA. Ceny śruty mogą jednak pozostać przez jakiś czas na wysokim poziomie, aż do zwiększenia przerobu soi. Sytuacja na rynku śruty sojowej będzie jednak raczej krótkotrwała i najprawdopodobniej ulegnie diametralnej zmianie wraz ze wzrostem jej ilości z tegorocznego surowca. Cen zbóż na rynku amerykańskim nie wspiera natomiast eksport. Według USDA, w ubiegłym tygodniu USA wyeksportowały zaledwie 213 tys. ton pszenicy. Był to wynik znacznie odbiegający od przewidywań analityków (od 425 tys. ton do 525 tys. ton) oraz o 33% poniżej wyniku sprzedaży z analogicznego okresu sezon wcześniej. Nieco lepsze były natomiast wyniki sprzedaży kukurydzy. W przedostatnim tygodniu wyeksportowano 703 tys. ton ziarna tego gatunku. Było to jednak również poniżej oczekiwań analityków (850 tys. ton - 975 tys. ton), ale o 43% więcej w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. W tym tygodniu amerykański eksport pszenicy osiągnął 444 tys. ton i był powyżej oczekiwań analityków (300-375 tys. ton). Podkreślane jest jednak, że przewidywana tygodniowa sprzedaż była wyjątkowo niska. Natomiast wywóz kukurydzy był ponownie niższy od prognoz i wyniósł 489 tys. ton (wobec zakładanych 700-900 tys. ton). Podkreśla się także, że na obecne kształtowanie się cen może mieć wpływ wykup krótkich pozycji przez fundusze – dotyczy to zwłaszcza soi i kukurydzy. Kolejnym czynnikiem wspierającym ceny jest rosnąca produkcja bioetanolu w USA. Czynniki fundamentalne w skali globalnej poprawiły się (ostatnia prognoza IGC), Międzynarodowa Rada Zbożowa w październikowym raporcie podwyższyła prognozę globalnych zbiorów pszenicy – o 1 mln ton do 718 mln ton oraz kukurydzy – o 6 mln ton do 980 mln ton. Prognozowane zapasy końcowe zbóż, pomimo przewidywanego wzrostu zużycia, mają być wyjątkowo wysokie. Zaostrza się konkurencja o kluczowe rynki zbytu dla pszenicy. Rosyjska pszenica ponownie pojawiła się w eksporcie wspierana przez dalszą deprecjację rubla. Drugim czynnikiem były odnotowane ostatnio wzrosty notowań pszenicy na rynkach międzynarodowych, co również pozwoliło rosyjskiej ofercie na „powrót do gry”. Obecne wzrosty cen zbóż na światowych giełdach są przeciwne do oczekiwań wielu uczestników rynku i nie odzwierciedlają ogromnej presji podażowej. Doniesienia o negatywnych skutkach niekorzystnych warunków pogodowych w niektórych rejonach globu nie są obecnie na tyle znaczące, aby wpłynąć na diametralną zmianę sytuacji podażowej na światowym rynku zbożowym. Prawdopodobnie wykup pozycji krótkich przez fundusze jest jednym z czynników niefundamentalnych, który ma obecnie wpływ na rynek zbożowy. Należy podkreślić, że żniwa kukurydzy w USA i Europie nie zostały jeszcze zakończone. Dostępność kukurydzy będzie się więc z każdym dniem zwiększać, a narastająca presja podaży powinna oddziaływać zniżkowo na kształtowanie się notowań kukurydzy.

Źródło: Komentarz własny ekspertów FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters i innych źródeł

Bieżący numer

Sklepik internetowy