Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 Dokument bez tytułu
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

cenyrolnicze

zuromin

polnet

Odpowiedzi na pytania z TCh numer 01/2009

 

Alf27: Grupy producenckie to temat trochę przereklamowany, ale ważki i być może dla niektórych okaże się interesujący. W tych trudnych czasach może jest to jakiś sposób na polepszenie bytu. Interesuje mnie schemat działania, wnioski i jakieś konkretne rozwiązania.
 

Tworzenie grup producenckich przez rolników prowadzących chów trzody chlewnej to ciągle interesujący i gorący temat. Świniarze tworzą zresztą w Polsce najwięcej grup producenckich w porównaniu z innymi kierunkami produkcji rolniczej.

Jak utworzyć grupę producencką? Regulują to odpowiednie przepisy: rolnicy (producenci rolni) organizują się w grupy producentów rolnych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.). Kolejne etapy organizowania się producentów w grupy to: 

1.        Zebranie założycielskie,

2.        Rejestracja grupy jako przedsiębiorcy,

3.        Rejestracja grupy jako firmy,

4.        Sporządzanie planów działania dla grupy producentów rolnych,

5.        Wpis grupy producentów do rejestru marszałka,

6.        Pomoc finansowa dla grupy producentów rolnych na założenie i wsparcie ich działalności administracyjnej.

Na zebraniu założycielskim ustala się skład komitetu założycielskiego, członkowie zapoznają się z aktem założycielskim i przyjmują uchwałę o jego zatwierdzeniu, dokonuje się wyboru władz oraz podejmuje uchwały o zarejestrowaniu grupy w KRS/Rejestrze Przedsiębiorców i w Urzędzie Marszałkowskim.

Zgodnie z art. 3 ustawy o grupach producentów rolnych, grupa działa jako przedsiębiorca (prowadzi działalność gospodarczą), posiadający osobowość prawną. Grupa producentów rolnych ma do wyboru cztery formy prowadzenia działalności gospodarczej. Porównanie tych form przedstawiono w poniższej tabeli.

 

 

Spółdzielnia

Spółka z o.o.

Zrzeszenie

Stowarzyszenie

charakter organizacji

gospodarczy, ale również społeczny

dowolny

społeczno-zawodowy, ale też gospodarczy

społeczny

teren działania

bez ograniczeń

bez ograniczeń

terytorium RP

bez ograniczeń

członkowie organizacji

osoby fizyczne i prawne

osoby fizyczne

i prawne

osoby fizyczne

osoby fizyczne

liczba członków założycieli

co najmniej 10 osób fizycznych

lub 3 osoby prawne

1 i więcej

co najmniej 10 osób fizycznych

co najmniej 15 osób fizycznych

 

Grupa producentów rolnych może uzyskać pomoc finansową na założenie i wsparcie działalności administracyjnej. Chcąc skorzystać z pomocy finansowej grupa powinna w terminie 6 miesięcy od dnia wpisu grupy do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej w oddziałach regionalnych ARiMR. Do wniosku załącza się zaświadczenie marszałka województwa o wpisie grupy do rejestru, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Każdego roku grupa powinna złożyć wniosek o płatność w ciągu 30 dni od zakończenia danego roku działalności. Grupa może skorzystać z takiej pomocy przez 5 kolejnych lat jej działalności wraz z wymaganymi załącznikami. Różne są formy wsparcia finansowego grup producentów rolnych:

·       Pomoc na tworzenie i wsparcie działalności administracyjnej w okresie pierwszych pięciu lat funkcjonowania:

-        w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku funkcjonowania grupy odpowiednio: 5,0%, 5,0%, 4,0%, 3,0%, 2,0% wartości produktów sprzedanych, nie przekraczającej 1 mln euro lub

-        w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku funkcjonowania grupy, odpowiednio 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5%, 1,5% wartości produktów sprzedanych, przekraczającej 1 mln euro;

-        wsparcie nie może przekroczyć kwoty w pierwszym i drugim roku – 100 000 euro, w trzecim – 80 000 euro, w czwartym – 60 000 euro i piątym – 50 000 euro.

·       Preferencyjny kredyt inwestycyjny o rocznym oprocentowaniu w wysokości 0,25 stopy redyskontowej weksli.

·       Zwolnienie z podatku od nieruchomości wykorzystywanych wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub na przechowywanie, konfekcjonowanie i standaryzację produktów, zaopatrzenia członków grupy w środki do produkcji, zgodnie z jej aktem założycielskim - na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.);

·       Zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych, dotyczące dochodów grupy powstałych w wyniku obrotu między członkami a grupą produktem lub grupą produktów, dla których została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków, w części wydatkowanej na rzecz członków grupy - na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 z późn. zm.). 

Szczegółowe informacje dotyczące ww. form pomocy dostępne są na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Bieżący numer

Sklepik internetowy