Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 Dokument bez tytułu
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

terraexim

agrotechnik


cenyrolnicze

 zuromin


polnetMarcin pyta: Pod koniec maja GUS opublikował „Informację sygnalną” prezentując w niej stan pogłowia trzody chlewnej w Polsce na koniec marca 2014  r. Co można powiedzieć o produkcji świń w Polsce na podstawie tej informacji?

 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że po znaczącym spadku pogłowia trzody chlewnej w Polsce w latach 2007-2009 mniej więcej od marca 2012 r. stan pogłowia trzody chlewnej ogółem w Polsce nie ulega większym zmianom (tabela 1) i waha się między 11581 tys. szt. ogółem (lipiec 2012 r.) a 10926 tys. szt. ogółem (marzec 2013 r.). Obecnie (na koniec marca 2014 r.) pogłowie trzody chlewnej ogółem wynosi jest nieco wyższe i wynosi 11186 tys. szt.

Informacje pochodzące z rynku trzody chlewnej, jak i stopień zainteresowania produkcją świń wśród rolników oraz liczba nowo powstających chlewni (z przeznaczeniem głównie na tucz importowanych warchlaków) wskazują, że obecne pogłowie trzody chlewnej w Polsce może utrzymywać się na mniej więcej jednakowym poziomie przez najbliższy okres, a może nawet przez kilka najbliższych lat.

Opublikowane przez GUS informacje wskazują, że zmianom ulega struktura pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Coraz większy udział w pogłowiu stanowi trzoda chlewna z przeznaczeniem na ubój (wykres 1). Przez wiele lat udział ten wahał się w granicach 31-35%, obecnie wynosi blisko 40% i wykazuje tendencję do utrzymania się na tym poziomie, a nawet do dalszego wzrostu. Tuczone są głównie warchlaki z importu.

Pogłowie rodzimych prosiąt spadło w okresie ostatniego roku o ponad 200 tys. szt. (wykres 2). Spadek ten jest konsekwencją nieco wcześniejszego spadku pogłowia loch (wykres 3). Ponieważ w ciągu kilku ostatnich miesięcy pogłowie loch wzrosło o prawie 6%, można oczekiwać, że produkcja prosiąt krajowych będzie wyższa w drugiej połowie 2014 r.    

Interesujące jest, że gwałtowny spadek cen skupu świń w lutym br. wywołany wprowadzeniem przez Rosję embarga na import wieprzowiny z krajów UE nie spowodował znaczącego spadku pogłowia trzody chlewnej ogółem w Polsce. Co więcej, cały czas odczuwane jest zapotrzebowanie na żywiec wieprzowy ze strony zakładów mięsnych, a co za tym idzie, ceny skupu dość szybko powróciły w połowie marca do wcześniejszego poziomu notowanego na przełomie 2013/14 r. i wykazują, wprawdzie powolną, ale ciągłą tendencję rosnącą. Oprócz tradycyjnego wzrostu cen skupu świń w okresie od czerwca do września dodatkowym czynnikiem powodującym wzrost cen skupu w najbliższych miesiącach może być nieco mniejsza liczba wstawionych warchlaków z importu w marcu 2014 r.; niższa podaż przy niemalejącym popycie może wpłynąć na stabilizację, a nawet wzrost cen skupu świń w Polsce.

 

Opr.: ACONAR

 

Tabela 1. Zmiany struktury pogłowia trzody chlewnej w Polsce1 w latach 2011-2014 r. (dane w tys. szt.)

 

Wyszczególnienie

2011

2012

2013

2014

 

marzec

lipiec

listopad

marzec

lipiec

listopad

marzec

lipiec

listopad

marzec

Trzoda chlewna ogółem

13100,2

13508,5

13052,2

11478,0

11580,7

11127,6

10926,4

11129,4

10994,4

11186,0

Prosięta o wadze do 20 kg

4021,7

3944,5

3550,2

2960,9

3404,7

2948,8

3125,0

3094,0

2891,5

2863,6

Warchlaki o wadze 20-50 kg

3668,1

3741,9

3589,4

2946,9

3138,4

3160,2

2851,8

3116,2

3089,4

2930,7

Trzoda chlewna na ubój

4205,2

4606,4

4764,1

4492,6

3925,9

3983,7

3922,6

3906,4

4034,9

4362,5

Trzoda chlewna na chów

1205,2

1215,8

1122,5

1069,7

1111,8

1034,9

1027,1

990,5

978,5

1029,1

Lochy prośne

759,8

743,0

717,9

684,2

706,4

667,7

666,5

667,8

633,6

671,2

1 Źródło: GUS, Departament Rolnictwa, Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 1. Udział trzody chlewnej na ubój w pogłowiu trzody chlewnej ogółem w Polsce w latach 2011-2014 (za: GUS, Warszawa)

 

 

 

 

 

Wykres 2. Udział prosiąt i warchlaków w pogłowiu trzody chlewnej ogółem w Polsce w latach 2011-2014 (za: GUS, Warszawa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 3. Udział prosiąt i warchlaków w pogłowiu trzody chlewnej ogółem w Polsce w latach 2011-2014 (za: GUS, Warszawa)

Bieżący numer

Sklepik internetowy