Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 Dokument bez tytułu
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

terraexim

agrotechnik


cenyrolnicze

 zuromin


polnetAndrzej Konarkowski, Poznań

 

Zagrożenia dla produkcji trzody chlewnej po wprowadzeniu zakazu stosowania GMO w paszach

Konferencja w Warszawie 18 marca 2008 r.

 

Z inicjatywy branżowych związków rolniczych, skupiających producentów zwierząt (Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego) oraz producentów zbóż i pasz (Izba Zbożowo-Paszowa) przy współudziale Krajowej Rady Izb Rolniczych i Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych odbyła się 18 marca w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie Konferencja „Zagrożenia dla hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich wynikających z Ustawy o paszach (Dz. U. nr 144, poz. 1045 z dn. 22 lipca 2006 r.).

W obradach udział wzięli Marian Zalewski i Artur Ławniczak, Podsekretarze Stanu w MRiRW, Jan Krzysztof Ardanowski, Doradca Prezydenta RP, przedstawiciele środowisk naukowo – badawczych, reprezentanci władz branżowych związków rolniczych, a wśród nich dr Jan Biegniewski, Prezes Zarządu PZHiPTCh POLSUS i dr Tadeusz Blicharski, dyrektor Biura PZHiPTCh POLSUS, oraz rolnicy, w tym licznie przybyli członkowie władz regionalnych związków należących do PZHiPTCh POLSUS.

 

Ustawa paszowa zabrania stosowania GMO z dniem 12 sierpnia 2008 r.

 

Otwierając Konferencję dr Jan Biegniewski, Prezes Zarządu PZHiPTCh POLSUS stwierdził, że Ustawa o paszach, przyjęta w 2006 r. przez Sejm RP, była aktem prawnym oczekiwanym przez szeroką rzeszę rolników i producentów pasz oraz instytucje mające w obowiązku kontrolowanie procesu wytwarzania pasz w zgodności z zasadą zachowania najwyższego bezpieczeństwa nie tylko dla zdrowia zwierząt, ale zwłaszcza dla ludzi, spożywających produkty żywnościowe wytwarzane z wyprodukowanych zwierząt gospodarskich.

Posłowie Sejmu V kadencji uchwalając w 2006 r. Ustawę o paszach postanowili jednak zapisać w Art. 15, ust. 1 pkt 4 Ustawy, że zabrania się wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego, a jeśli ktokolwiek nie będzie przestrzegał postanowień Ustawy w tym zakresie, zostanie ukarany grzywną (Art. 53, ust. 1 pkt 5). Jednocześnie zakaz stosowania surowców GMO w paszach dla zwierząt został objęty dwuletnim moratorium (Art. 65).

 

Bieżący numer

Sklepik internetowy