Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 Dokument bez tytułu
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

terraexim

agrotechnik


cenyrolnicze

 zuromin


polnetlek. wet. Eugeniusz Giczela

Starszy Inspektor ds. Higieny Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu

 

Produkcja mięsa na użytek własny

(Czy mięso pozyskane z uboju na użytek własny może być wprowadzone na rynek?)

 

Zgodnie z przepisami art. 5, pkt 1a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego(Dz.U.06.17.127 ze zmianami), na uży­tek własny może być przeznaczone mięso pozyskiwane z utrzy­mywanych w gospodarstwie;

▪ cieląt do szó­stego miesiąca życia,

▪ świń,

▪ owiec kóz,

▪ drobiu oraz

▪ zwierząt dzikich utrzymywa­nych w warunkach fermowych, albo

▪ pozyskane przez myśliwego w wyniku od­strzału zwierząt łownych.

Mięso to lub przetwory z tego mięsa uzyskane we własnym gospodarstwie mogą być przeznaczone tylko na własne potrzeby. Przy produkcji mięsa na użytek własny muszą być spełnione wymagania zdrowotne, higie­niczne i sanitarne.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wypełniając obowiązki nałożone przepisami art. 11a, ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r.o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.06.17.127 ze zmianami) wydał 9 lipca 2007 r. rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U.2007.132.919), które zaczęło obowiązywać od 7 sierpnia 2007 r. W rozporządzeniu tym, biorąc pod uwagę ochro­nę zdrowia publicznego, w tym po­trzebę zapewnienia bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, Minister określił obowiązki posiadacza zwierzęcia oraz wymagania dotyczące zdrowia zwierząt, warunków jakie powinny być spełnione przy uboju na terenie gospodarstwa, badania po­ubojowego mięsa, w tym mięsa pozyskanego  w wyniku odstrzału zwierząt łownych oraz sposobu znakowania mięsa.

Ubojowi na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny poddaje się zwierzęta;

- zdrowe,

- które pochodzą z gospodarstwa lub z obszaru nie objętego restrykcjami powiatowego lekarza weterynarii w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych,

- po upływie okresu karencji dla użytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub produktu leczniczego, jeżeli przed poddaniem ubojowi zwierzęta były leczone tymi  produktami.

Przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt(ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt - Dz.U.03.106.1002 tekst jednolity)i w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt(ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt- Dz.U. 2004. 91. 872 ze mianami).

 

Bieżący numer

Sklepik internetowy