Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 Dokument bez tytułu
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

terraexim

agrotechnik


cenyrolnicze

 zuromin


polnetRyszard Pleskot

 

W czym przechowywać ziarna i pasze

 

Najpopularniejszym obecnie sposobem magazynowania zbóż czy pasz jest przechowywanie ich w silosach. Rynek oferuje w tym zakresie bogatą ofertę rozwiązań.

 

Wymogi prawne

Budowa silosów na terenie gospodarstwa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Wyłączone z tego obowiązku są silosy naziemne na materiały sypkie o pojemności 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,5 m. Wymaga się wówczas tylko zgłoszenia właściwemu organowi na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy. Lokalizacja silosów powinna być zgodna z przepisami (Dz.U. Nr 132, poz. 877) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

 

Minimalne odległości silosów na zboże i pasze:

- od zbiorników zamkniętych na płynne odchody zwierzęce – 5 m;

- od zbiorników otwartych o pojemności do 200 m3 oraz płyt gnojowych – 5 m;

- od komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu o pojemności do 100 m3 – 15 m.

 

Minimalne odległości silosów na zboże i pasze o pojemności większej niż 100 ton:

- od otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od budynków inwentarskich – 15 m;

- od budynków innych – 8 m;

- od biogazowi – 15 m;

- od składu węgla i koksu – 15 m;

- od granicy działki sąsiedniej – 5 m.

 

Do silosów należy zapewnić dojście i dojazd. Szerokość wykonanych ciągów dojazdowych do budowli powinna wynosić co najmniej 3 m.  

 

Wymagania do składowania ziarna

W gospodarstwach rodzinnych przechowywane jest przede wszystkim ziarno paszowe, będące podstawowym składnikiem mieszanek paszowych. Ziarno zbóż jest żywym organizmem, którego żywotność zależy od obecności tlenu, wody i ciepła. Im wyższa temperatura i wilgotność, tym bardziej intensywne są procesy życiowe. Przy wszystkich systemach składowania ziarna cały wysiłek skierowany jest na obniżenie wilgotności lub temperatury do takiego poziomu, w którym ziarno można składować w dobrym stanie do momentu jego wykorzystania. Wilgotność graniczna jest to dopuszczalna wilgotność gwarantująca bezpieczne jego składowanie. Jej przekroczenie prowadzi najczęściej do zepsucia (fermentacja, gnicie, pleśnienie itp.). Dla ziarna zbóż paszowych, wilgotność ta wynosi 15%. Wielkość ta musi być stale kontrolowana w czasie przyjęcia do magazynowania jak i składowania. W ziarnie zebranym przez kombajn znajdują się różne szkodliwe zanieczyszczenia: plewy, kawałeczki słomy, niedojrzałe zielone nasiona chwastów, drobny pył itp. Takie ziarno przed składowaniem należy bezwzględnie oczyścić na wialni lub w czyszczalni sitowo-pneumatycznej. Ziarno przeznaczone do składowania nie powinno posiadać więcej niż 5% zanieczyszczeń, a wilgotność jego powinna być poniżej 15%. Właściwe warunki magazynowania w praktyce zapewnia się dzięki stosowaniu aktywnego wietrzenia przy użyciu urządzeń wentylacyjnych lub mechanicznego przesypywania z silosu do silosu. 

 

Bieżący numer

Sklepik internetowy